top of page
แพ็คเกจเช่าอุปกรณ์แต่งงาน สำหรับ 2 พิธีการ
"สีขาว โมเดิร์น"

ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น
พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
เช่าเฉพาะอุปกรณ์พิธีแต่งงานเช้าแบบโมเดิร์นสีขาว

PACKAGE

2

แพ็คเกจเช่าอุปกรณ์แต่งงาน ราคา 7,500 บาท

(พิธีสงฆ์ และ ตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น)

พิธีสงฆ์ แบบสีขาวโมเดิร์น

พิธีสงฆ์

 • ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบไทย สีขาว โมเดิร์น

 • อุปกรณ์โต๊ะหมู่แบบเครื่องแก้ว

 • องค์พระพุทธรูป (ไม่มีแจ้งได้ค่ะ)

 • แจกัน หรือ พาน จัดดอกไม้แบบ 5 พุ่ม (ไม่มีดอกไม้สด)

 • กระถางธูป พร้อมจานรอง + ธูป 3 ดอก

 • เชียงเทียน + เทียน 1 คู่

 • แท่นต่อเทียนชนวน + เทียน 1 เล่ม

 • ขันน้ำมนต์ เทียนน้ำมนต์ และ ที่พรมน้ำมันต์

 • สายสิญจน์พร้อมพานรอง รับ-ส่ง

 • ชุดกรวดน้ำ 1 ชุด (สำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาว)

 • แท่นรองกราบ 1 คู่

 • กระโถน 9 ใบ

 • ตาลปัตร 9 อัน

 • อาสนะแบบสีทองไทยๆ 9 ชุด + เบาะรองนั่ง

 • พรมบริเวณพิธี (กรุณาวัดพื้นที่ เพื่อเช็คจำนวนพรม ปกติ จะเป็นพรมขนขาว 5 ผืน / หลุยส์ 4 ผืน)

โตกและฝาชีแบบสีทอง

ตั่งรดน้ำสังข์ แบบสีขาว โมเดิร์น

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียม

 • ดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชา 

 • ดอกไม้ กำถวายพระ

 • เครื่องสังฆทานตามจำนวนพระที่เจ้าภาพนิมนต์ ( ถ้ามี )

 • ซองปัจจัยถวายตามจำนวนพระที่เจ้าภาพนิมนต์

 • นิมนต์พระสงฆ์ พร้อมรับ-ส่ง

 • ผู้นำสวด - นายพิธี

 • ข้าวสวยและอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์และพระพุทธ (เลี้ยงเช้า / เพล)

 • อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน

 • ชุดขันหมากเอก

 • ต้นกล้วย ต้นอ้อย

 • ขนมขันหมากโท

 • ผ้าห่อสินสอด

 • สายกั้นประตู

 • โซฟาหรือเก้าอี้ชิวารี สำหรับพิธีรับไหว้ สวมแหวน

 • ของพิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ ( เท่าจำนวนผู้ใหญ่ที่รับไหว้ )

 • โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน

 • มาลัยบ่วสาว

 • ขันหมากเอก และ ขันหมากโท

หมายเหตุ - มีค่าเดินทางตามระยะทาง

ตั่งหลังน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น

​​

* ชุดตั่ง มีดังนี้

 • เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

 • คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

 • ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

 • ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

 • กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

 • ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

 • หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

 • พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

 • พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

 • พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

 • สายมงคล

 • แป้งเจิม

ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว

เช่าตั่งรดน้ำสังข์ / รับจัดขันหมาก / รับจัดพิธีสงฆ์ / เช่าชุดพิธีสงฆ์ / เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์

ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
ให้เช่าอุปกรณ์งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน และ ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาวโมเดิร์น พร้อมอุปกรณ์รดนำ้แบบเครื่องแก้ว และ หอยสังข์สีขาว
bottom of page