top of page

SALE • SALE  SALE • SALE 

แพ็คเกจเช่าอุปกรณ์แต่งงาน
"สีครีม-ทอง แบบไทย"
พิธีสงฆ์แบบ ครีม-ทอง  และ ตั่งรดน้ำสังข์ครีม-ทอง พร้อมกะไหล่ทอง
เช่าเฉพาะอุปกรณ์พิธีแต่งงานเช้า

PACKAGE

1

แพ็คเกจเช่าอุปกรณ์แต่งงาน ราคา 5,400 บาท

(พิธีสงฆ์ หลั่งน้ำสังข์)

พิธีสงฆ์ แบบครีมทอง

พิธีสงฆ์

 • ชุดโต๊ะหมู่บูชาแบบไทย สีครีม-ทอง

 • อุปกรณ์โต๊ะหมู่แบบเซรามิคเคลือบมุขขอบทอง

 • องค์พระพุทธรูป (ไม่มีแจ้งได้ค่ะ)

 • แจกัน หรือ พาน จัดดอกไม้แบบ 5 พุ่ม (ไม่มีดอกไม้สด)

 • กระถางธูป พร้อมจานรอง + ธูป 3 ดอก

 • เชียงเทียน + เทียน 1 คู่

 • แท่นต่อเทียนชนวน + เทียน 1 เล่ม

 • ขันน้ำมนต์ เทียนน้ำมนต์ และ ที่พรมน้ำมันต์

 • สายสิญจน์พร้อมพานรอง รับ-ส่ง

 • ชุดกรวดน้ำ 1 ชุด (สำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาว)

 • แท่นรองกราบ 1 คู่

 • กระโถน 9 ใบ

 • ตาลปัตร 9 อัน

 • อาสนะแบบสีทองไทยๆ 9 ชุด + เบาะรองนั่ง

 • พรมบริเวณพิธี (กรุณาวัดพื้นที่ เพื่อเช็คจำนวนพรม ปกติ จะเป็นพรมขนขาว 5 ผืน / หลุยส์ 4 ผืน)

โตกและฝาชีแบบสีทอง

ตั่งรดน้ำสังข์ แบบไทย

อุปกรณ์หลั่งน้ำสังข์

​​

​* ชุดตั่ง มีดังนี้

 • เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

 • โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

* ชุดเครื่องกะไหล่ทองหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

 • คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

 • ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

 • ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

 • กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

 • ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

 • หอยสังข์จริง พร้อมฐานรอง 2 ชุด

 • พานกะไหล่ทองแท้ ใส่สายมงคล 1 ใบ

 • พานกะไหล่ทองแท้ สำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

 • พานลาวกะไหล่ทองแท้ สำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

 • สายมงคล

 • แป้งเจิม​

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียม

 • ดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชา 

 • ดอกไม้ กำถวายพระ

 • เครื่องสังฆทานตามจำนวนพระที่เจ้าภาพนิมนต์ ( ถ้ามี )

 • ซองปัจจัยถวายตามจำนวนพระที่เจ้าภาพนิมนต์

 • นิมนต์พระสงฆ์ พร้อมรับ-ส่ง

 • ผู้นำสวด - นายพิธี

 • ข้าวสวยและอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์และพระพุทธ (เลี้ยงเช้า / เพล)

 • อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน

 • ชุดขันหมากเอก

 • ต้นกล้วย ต้นอ้อย

 • ขนมขันหมากโท

 • ผ้าห่อสินสอด

 • สายกั้นประตู

 • โซฟาหรือเก้าอี้ชิวารี สำหรับพิธีรับไหว้ สวมแหวน

 • ของพิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ ( เท่าจำนวนผู้ใหญ่ที่รับไหว้ )

 • โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน

 • มาลัยบ่าวสาว

 • ชุดขันหมากเอก และ ขันหมากโท

หมายเหตุ - มีค่าเดินทางตามระยะทาง

เช่าตั่งรดน้ำสังข์ / รับจัดขันหมาก / รับจัดพิธีสงฆ์ / เช่าชุดพิธีสงฆ์ / เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์

bottom of page