top of page

WHITE WEDDING ให้บริการจัดงานพิธีการมากมาย ทั้งงานแต่งงาน งานทำบุญบ้าน งานทำบุญบริษัท งานเปิดตัวอาคาร สถานที่ต่างๆ

 

นอกจากนั้นเรายังให้บริการครอบคลุมในการจัดงานถวายราชสักการะ การจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร การจัดโต๊ะหมู่เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน

บริการนี้รวมถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดเรียงโต๊ะหมู่บูชา พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ พานพุ่มดอกไม้สด และขาตั้งรูป 

บริการจัดทำฉาก บูท ซุ้ม โดยใช้โครงสร้างแบบผ้า หรือ แบบฉากไม้ 

เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ) WHITE WEDDING.jpg
โต๊ะหมู่ถวายพระพร_edited.png

NEW SERVICE

เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสัก
โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ
โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ

การตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในการจัดงานในโอกาส ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ)1ๅ.jpg
การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร วิธีการตั้งโต๊ะหมู่
การจัดโต๊ะหมู่ในการรับสิ่งของพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่มอบรางวัลพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่มอบถ

การจัดโต๊ะหมู่ในการรับสิ่งของพระราชทาน เป็นการตั้งโต๊ะหมู่ เพื่อรับมอบสิ่งของพระราชทานท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยมีการจัดเรียง ดังนี้

  • ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระฉายาลักษณ์ไว้บนโต๊ะหมู่โต๊ะสูงสุดแถวกลาง

  • โต๊ะหมู่โต๊ะกลางแถวกลาง ประดิษฐานสิ่งของท่ีได้รับพระราชทาน

  • โต๊ะหมู่โต๊ะหน้าแถวกลาง (ต่ำสุด) ตั้งเครื่องสักการะ (พานดอกไม้ ธูปเทียนแพ)

  • โต๊ะอื่น ๆ จะเป็นการตั้งพานพุ่ม หรือแจกันดอกไม้ ก็สามารถจัดตั้งได้ ตามความเหมาะสมและสวยงาม

 

ขั้นตอนการปฏิบัตินั้น ซึ่งก่อนจะรับสิ่งของ พระราชทาน ให้เปิดกรวยเพื่อถวายเครื่องสักการะก่อน เพื่อเป็นการถวายตัว ในการเข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานไปดําเนินการต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

โต๊ะหมู่เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่เพื่อ

โต๊ะหมู่ถวายพระพร

ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ โต๊ะหมู่สวยใหม่ เช่าโต๊ะหมู่ราคาถูก เช่าโต๊ะหมู่งานถวายถ้วยรางวัล เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ
แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

** เช่าหลายวันสอบถาม Line: @whitewedding

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 400 บาท/คู่

พานดอกไม้ แบบผ้า 300 บาท/พาน 

พานดอกไม้ แบบสด 1,000 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 700 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบใบตองสด 1,800 บาท/พาน

เครื่องทองน้อย 100 บาท

ขาตั้งรูป 200 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 500 บาท/กรอบ

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดใหญ่ 1.2 x 2.4 m. 2,500 บาท

(**หากเช่ารูปใหญ่ จะต้องขึ้นโครงสร้าง ดังนั้นราคายังไม่รวมติดตั้งภาพ)

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

A

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

* ขนาดแต่ละชุดอาจจะไม่เท่ากัน

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 1 คู่ (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

B

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

* ขนาดแต่ละชุดอาจจะไม่เท่ากัน

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 1 คู่ (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

ขาตั้งธง พร้อมธงชาติไทย 1 ชุด

ขาตั้งธง พร้อมธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ 1 ชุด

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร

สีครีมทอง (หมู่ 9)

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

** เช่าหลายวันสอบถาม Line: @whitewedding

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 400 บาท/คู่

พานดอกไม้ แบบผ้า 300 บาท/พาน 

พานดอกไม้ แบบสด 1,000 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 700 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบใบตองสด 1,800 บาท/พาน

เครื่องทองน้อย 100 บาท

ขาตั้งรูป 200 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 500 บาท/กรอบ

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดใหญ่ 1.2 x 2.4 m. 2,500 บาท

(**หากเช่ารูปใหญ่ จะต้องขึ้นโครงสร้าง ดังนั้นราคายังไม่รวมติดตั้งภาพ)

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

C

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่ 

พานดอกไม้ผ้า 6 พาน (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

D

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 6 พาน (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

ขาตั้งธง พร้อมธงชาติไทย 1 ชุด

ขาตั้งธง พร้อมธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ 1 ชุด

หมายเหตุ
** ราคาเช่ามีค่าเดินทางตามระยะทาง เริ่มต้น 700 บาท
** ร้านตั้งอยู่ที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
** บริการจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน และรับกลับหลังจบงานพิธี ตามแต่กำหนดของพิธีการ
ติดต่อขอใบเสนอราคา  โทร. 0656768588 Line: @whitewding