top of page

WHITE WEDDING ให้บริการจัดงานพิธีการมากมาย ทั้งงานแต่งงาน งานทำบุญบ้าน งานทำบุญบริษัท งานเปิดตัวอาคาร สถานที่ต่างๆ

 

นอกจากนั้นเรายังให้บริการครอบคลุมในการจัดงานถวายราชสักการะ การจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร การจัดโต๊ะหมู่เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน

บริการนี้รวมถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดเรียงโต๊ะหมู่บูชา พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ พานพุ่มดอกไม้สด และขาตั้งรูป 

บริการจัดทำฉาก บูท ซุ้ม โดยใช้โครงสร้างแบบผ้า หรือ แบบฉากไม้ 

เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ) WHITE WEDDING.jpg
โต๊ะหมู่ถวายพระพร_edited.png

NEW SERVICE

เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสัก
โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ
โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ

การตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในการจัดงานในโอกาส ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

โต๊ะหมู่ถวายพระพร (ถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ)1ๅ.jpg
การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร วิธีการตั้งโต๊ะหมู่
การจัดโต๊ะหมู่ในการรับสิ่งของพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่มอบรางวัลพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่มอบถ

การจัดโต๊ะหมู่ในการรับสิ่งของพระราชทาน เป็นการตั้งโต๊ะหมู่ เพื่อรับมอบสิ่งของพระราชทานท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยมีการจัดเรียง ดังนี้

  • ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระฉายาลักษณ์ไว้บนโต๊ะหมู่โต๊ะสูงสุดแถวกลาง

  • โต๊ะหมู่โต๊ะกลางแถวกลาง ประดิษฐานสิ่งของท่ีได้รับพระราชทาน

  • โต๊ะหมู่โต๊ะหน้าแถวกลาง (ต่ำสุด) ตั้งเครื่องสักการะ (พานดอกไม้ ธูปเทียนแพ)

  • โต๊ะอื่น ๆ จะเป็นการตั้งพานพุ่ม หรือแจกันดอกไม้ ก็สามารถจัดตั้งได้ ตามความเหมาะสมและสวยงาม

 

ขั้นตอนการปฏิบัตินั้น ซึ่งก่อนจะรับสิ่งของ พระราชทาน ให้เปิดกรวยเพื่อถวายเครื่องสักการะก่อน เพื่อเป็นการถวายตัว ในการเข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานไปดําเนินการต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

โต๊ะหมู่เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่เพื่อ

โต๊ะหมู่ถวายพระพร

ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ โต๊ะหมู่สวยใหม่ เช่าโต๊ะหมู่ราคาถูก เช่าโต๊ะหมู่งานถวายถ้วยรางวัล เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ
แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

ขนาด หมู่ 7 หน้า 7.png
แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

A

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

* ขนาดแต่ละชุดอาจจะไม่เท่ากัน

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

** เช่าหลายวันสอบถาม Line: @whitewedding

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 400 บาท/คู่

พานดอกไม้ แบบผ้า 300 บาท/พาน 

พานดอกไม้ แบบสด 1,000 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 700 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบใบตองสด 1,800 บาท/พาน

เครื่องทองน้อย 100 บาท

ขาตั้งรูป 200 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 500 บาท/กรอบ

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดใหญ่ 1.2 x 2.4 m. 2,500 บาท

(**หากเช่ารูปใหญ่ จะต้องขึ้นโครงสร้าง ดังนั้นราคายังไม่รวมติดตั้งภาพ)

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 1 คู่ (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

B

สีครีมทอง / สีแดงทอง / สีขาวโมเดิร์น  (หมู่ 7)

* ขนาดแต่ละชุดอาจจะไม่เท่ากัน

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 7)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 1 คู่ (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

ขาตั้งธง พร้อมธงชาติไทย 1 ชุด

ขาตั้งธง พร้อมธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ 1 ชุด

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร

สีครีมทอง (หมู่ 9)

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

** เช่าหลายวันสอบถาม Line: @whitewedding

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 400 บาท/คู่

พานดอกไม้ แบบผ้า 300 บาท/พาน 

พานดอกไม้ แบบสด 1,000 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 700 บาท/พาน

พานธูปเทียนแพแบบใบตองสด 1,800 บาท/พาน

เครื่องทองน้อย 100 บาท

ขาตั้งรูป 200 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 500 บาท/กรอบ

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดใหญ่ 1.2 x 2.4 m. 2,500 บาท

(**หากเช่ารูปใหญ่ จะต้องขึ้นโครงสร้าง ดังนั้นราคายังไม่รวมติดตั้งภาพ)

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

C

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่ 

พานดอกไม้ผ้า 6 พาน (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่รับรางวัลพระราชทาน เช่าโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักก

D

โต๊ะหมู่บูชา แบบสีครีมทอง (หมู่ 9 หน้า 8)

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 คู่

พานดอกไม้ผ้า 6 พาน (สีประจำพระองค์)

พานธูปเทียนแพแบบผ้า 1 พาน (สีประจำพระองค์)

ขาตั้งรูป 1 อัน

พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ทอง (ขนาดรูป 24x36 นิ้ว) 1 ภาพ

ขาตั้งธง พร้อมธงชาติไทย 1 ชุด

ขาตั้งธง พร้อมธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ 1 ชุด

หมายเหตุ
** ราคาเช่ามีค่าเดินทางตามระยะทาง เริ่มต้น 700 บาท
** ร้านตั้งอยู่ที่ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
** บริการจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน และรับกลับหลังจบงานพิธี ตามแต่กำหนดของพิธีการ
ติดต่อขอใบเสนอราคา  โทร. 0656768588 Line: @whitewding

แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร
แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร
ซุ้มในหลวง งานถวายพระพร แท่นในหลวง จัดงานถวายพระพร งานถวายราชสักการะ จัดงานวันเฉลิม รับจัดทำโครงสร้างซุ้มถวายพระพร ขายซุ้ม ขายแท่นซุ้มในหลวง ซุ้มราชินี แบบโค้ง ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 9 ถวายพระพร แพ็คเกจเช่าโต๊ะหมู่ 7 ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ให้เช่าโต๊ะหมู่ ให้เช่าอุปกรณ์พานพุ่ม ให้เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร ราคาเช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร
โต๊ะหมู่ถวายพระพร พร้อมแท่น (ซุ้มในหลวง).png
งานจิตอาสา งานในหลวง งานวันเฉลิม รับจัดซุ้มในหลวง รับจัดแท่นโต๊ะหมู่ถวายพระพร รับผลิตแท่น โต๊ะหมู่ถวายพระพร พร้อมแท่น (ซุ้มในหลวง)
เช่าโต๊ะหมู่7 เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่พระเทพ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดงานถวายพระพร รับจัดงานมอบรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน โต๊ะหมู่ถวายพระพร
เช่าโต๊ะหมู่7 เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่พระเทพ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดงานถวายพระพร รับจัดงานมอบรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน โต๊ะหมู่ถวายพระพร
เช่าโต๊ะหมู่7 เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่พระเทพ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดงานถวายพระพร รับจัดงานมอบรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน โต๊ะหมู่ถวายพระพร
เช่าโต๊ะหมู่7 เช่าโต๊ะหมู่ถวายพระพร เช่าโต๊ะหมู่พระเทพ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดงานถวายพระพร รับจัดงานมอบรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน โต๊ะหมู่ถวายพระพร
รับจัดซุ้มถวายพระพร ซุ้มวันเฉลิม จัดงานวันเฉลิม โต๊ะหมู่9 โต๊ะหมู่ถวายพระพร โต๊ะหมู่ราชินี ซุ้มวันเฉลิมราชินี เช่าโต๊ะหมู่9 เช่ารูปราชินี เช่าพระบรมฉายาลักษณ์ใหญ่ รับทำรูปขนาดใหญ่ รูปราชินี 1.2x2.4m. ให้เช่ารูปราชวงษ์ ให้เช่ารูปราชินี ร้านเช่ารูป เช่ารูปราชินี สุทิดา
ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
โต๊ะหมู่ถวายพระพร ซุ้มถวายพระพร จัดงานจิตอาสา จัดโต๊ะหมู่ถวายถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ออแกไนซ์จัดงานถวายพระพร ให้เช่าชุดถวายพระพร ถวายราชสักการะ โต๊ะหมู่9ครีมทอง หมู่ 9หน้า8 พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์ 1.2x2.4 m. พานธูปเทียนแพผ้า พานในหลวง พานดอกไม้ผ้าสีเหลือง พานพุ่มเงินทอง รับจัดงานถวายพระพร ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าโต๊ะหมู่ อุปกรณ์งานอีเว้นท์ event service organizer รับติดตั้งรูปในหลวง รับติดตั้งรูปถวายพระพร รับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
bottom of page