top of page
เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น
WHITE WEDDING I ชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์แบบสีขาววินเทจ/โมเดิร์น
ให้เช่าชุดตั่งหลั่งน้ำแบบสีขาว มี 2 ราคาปกติชุดละ 1,999 และ 2,999 บาท
WHITE WEDDING มีความเป็นยูนีค ให้เช่าอุปกรณ์แต่งงาน โดยเรามีชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์แบบวินเทจ
ซึ่งเราสั่งผลิตและจัดทำขึ้นเอง จึงให้เรามีรูปแบบของตั่งหลั่งน้ำสังข์ที่แตกต่าง
นอกจากนี้เรายังมีตั่งสีขาวแบบโมเดิร์นที่เป็นที่นิยมของคู่รักสมัยใหม่ ให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นกัน
เช่าตั่งรดน้ำสังข์ / รับจัดขันหมาก / รับจัดพิธีสงฆ์ / เช่าชุดพิธีสงฆ์ / เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาวโมเดิร์น

ราคาเช่า 2,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาวโมเดิร์น

ราคาเช่า 2,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาวโมเดิร์น

ราคาเช่า 2,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาวโมเดิร์น

ราคาเช่า 2,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาววินเทจ

ราคาเช่า 1,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

Set TW-E ตั่งขาว ไม่มีพนัก เบาะกำมะหยี่ หนัง เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น ตั่งวินเทจ

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาววินเทจ

ราคาเช่า 1,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

Set TW-F ตั่งขาว พนักซี่ เบาะกำมะหยี่ สีขาว เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น ตั่งวินเทจ

อุปกรณ์หลั่งน้ำ ตั่งสีขาวโมเดิร์น

ราคาเช่า 1,999 บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

* ชุดตั่ง มีดังนี้

เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น

โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น

โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น

 

* ชุดเครื่องแก้วหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้

คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันน้ำมนต์ 1 ใบ

ขันใบเล็กตักน้ำมนต์

กระแจะแป้งเจิม 1 อัน

ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน

หอยสังข์สีขาว พร้อมฐานรอง 2 ชุด

พานแก้วใส่สายมงคล 1 ใบ

พานแก้วสำหรับมาลัยบ่าว-สาว 1 ใบ

พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 1 คู่

สายมงคล

แป้งเจิม

TW-G ตั่งพนักสี่เหลี่ยม เบาะหนัง เช่าตั่งขาว ให้เช่าตั่ง เช่าตั่ง ตั่งขาว ตั่งขาวโมเดิร์น ให้เช่าตั่งขาว ให้เช่าเครื่องแก้วรดน้ำสังข์ ให้เช่าอุปกรณ์หลั่งน้ำ ให้เช่าโต๊ะแต่งงาน ให้เช่าชุดอุปกรณ์แต่งงาน ร้านเช่าตั่งราคาถูก เช่าตั่งราคาถูก ให้เช่าตั่งราคาถูก แพคเกจรดน้ำสังข์ แพคเกจหลั่งน้ำสังข์ ตั่งโมเดิร์น
bottom of page