top of page

Our Kanmark Portfolio

ขันหมากเอกและพานขันหมากโท แพ็คเกจ 12 คู่ (โตกขาว+ฝาชีขาว)
ขันหมากเอกจัดบนพานแก้วสไตล์โมเดิร์น ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด สีชมพู-ขาว รอบพาน

bottom of page